Strava

 

 

V Rodinkove nie je kuchynská prevádzka, pre ucelené skupiny je však k dispozícii kuchyňa, v ktorej je možné variť aj pre väčší počet osôb. V prípade záujmu vieme zabezpečiť stravu pre uzavreté skupiny za nasledovné ceny:

8 Eur (plná penzia/deň -  porcie pre dospelých)

2 Eurá – raňajky, 3,50 Eur – obed, 3 Eurá – večera

5 Eur (plná penzia/deň - porcie pre menšie deti)

Poplatok, vrátane ceny za stravu, sa uhrádza vopred na účet Rodinkova a je určený na nákup potravín. Pri prípadnom zrušení akcie alebo pobytu v termíne kratšom ako tri pracovné dni pred začatím akcie, nie je možné poplatok za stravu vrátiť, pretože nie je možné vrátiť ani objednané a nakúpené potraviny. V prípade, že sa jedná o podujatie dlhšie, ako 3 prenocovania, je možné vrátiť aj zodpovedajúcu časť poplatku za stravu.

Strava sa podáva na spoločných podnosoch, z ktorých si rodina medzi sebou podelí jednotlivé porcie. 

 

Celkovú cenu za pobyt a stravu si môžete vypočítať v položke KALKULÁCIA.

 

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk