Kúpa Rodinkova

 
Od júla 2014 partí Rodinkovo naplno rodinám. V tom čase totiž bola budova bývalého sanatória Matadoru Púchov zapísaná na katatrálnom úrade v Púchove do majetku neziskovej organizácie Familiea Locum - Rodinkovo. Stalo sa tak vďaka mimoriadnej Božej pomoci, keď sa Boh dotkol sŕdc stoviek rodín jednotlivcov i organizácií na Slovensku i v zahraničí, ktoré otvorili svoje srdce a zapoji sa do viacerých zbierok a podporných programov na kúpu budovy Rodinova.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí v pravom okamihu zareagovali na pozvanie zapojiť sa tejto podpory. Aj vďaka vám dnes môže Rodinkovo naďalej slúžiť rodinám a všetkým, ktorí na toto miesto prichádzajú. Veľká vďaka tiež patrí všetkým vám, ktorí prichádzate do Rodinkova slúžiť iným rodinám svojimi talentami, aby tu sa na chvíľu mohli nájsť zastavenie, odpočinok a novú duchovnú posilu na veľkú misiu manželského a rodičovského života, ktorú im Boh zveril. On veľmi chce, aby sa cez každú rodinu na tejto zemi zjavovala jeho veľká Trojičná láska.
 
Tu si môžete pozrieť:
 
 
 

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk