Celkový prehľad zdrojov na kúpu Rodinkova

 

 

Zdroj / Výdavok

Suma v €

Plánovaná

suma v €

Nadácia Renovabis (dar)

82 500

 

Diecéza Salzburg (dar)

10 000

 

Diecéza Graz (osobný dar počas návštevy)

5 000

 

Diecéza Graz (dar na účet)

19 000

 

Vojenský Ordinariát Rakúsko (dar)

1 000

 

Diecéza Regensburg (dar)

500

 

Diecéza St. Pölten (dar)

5 000

 

  Dary zo zahraničia spolu

123 000

170 000

Individuálne dary jednotlivcov, rodín a firiem

110 000

 

Dary cez zbierku na portáli ludialudom.sk

62 000

 

Dary cez program Kúpme si naše Rodinkovo

49 700

 

     Dary zo Slovenska spolu

221 700

170 000

     Úver cez Tatrabanku

200 000

170 000

CELKOVÉ PRÍJMY

544 700

510 000

 

Kúpna suma

425 000

425 000

Splatenie pôžičky na rekonštrukciu ČOV v roku 2012

70 000

70 000

Náklady na rekonštrukciu kúpeľní

na 1. ubytovacom poschodí

13 000

10 000

Doplatenie nájmu za rok 2013

21 000

0

Náklady na rekonštrukciu správcovských priestorov

3 000

5 000

Náklady na I. etapu výmeny okien - správcovský byt

4 000

0

CELKOVÉ VÝDAJE

536 000

510 000

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk