Rodinný desiatok

 

Podpora dobrých diel formou desiatku z príjmu je starobylá biblická forma štedrosti. V Starom zákone sa desiatok prvýkrát spomína hneď v jeho prvej knihe. Praotec Abrahám po požehnaní dáva veľkňazovi Melchizedechovi desiatok zo všetkého (Gn 14, 20). Snáď najlepšie vyjadrenie desiatku si môžeme vidieť pri texte z Knihy proroka Malachiáša: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť“ (Mal 3, 10).

Darovať desiatok znamená zrieknuť sa jednej desatiny mesačného príjmu pre podporu Božej veci vo vedomí, že všetko, čo s dokážem nadobudnúť má pôvod v Božom požehnaní a jeho dobrote.

V prípade vašej ochoty a možnosti  podporiť rozvoj Rodinkova svojim desiatkom z príjmu vám ponúkame

  • bonus v podobe víkendového pobytu pre celú rodinu na niektorom z programov Rodinkova a
  • miesto pri spoločnej tvorbe vízie Rodinkova

 

Chcem podporovať  Rodinkovo

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk