SPOLU NA CESTE

Ospravedlňujeme sa, ale akcia sa z viacerých dôvodov nemôže uskutočniť.
Aspoň nie v tomto ročníku Národného týždňa manželstva...:) 
Veríme, že vám to nepokazí radosť z vozenia MPZ-tky vo vašom aute, ale hlavne že vám aj napriek tejto zmene zostane veľká túžba byť SPOLU NA CESTE vášho manželstva v dobrom i zlom až do konca. A že vám táto cesta bude vždy dávať zmysel a prinášať pokoj a radosť. Nech sa tak vo vašom manželstve a rodine s Božou pomocou vždy deje!
Ďakjeme, ak ste sa v tomto roku akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto kampane.
 
 

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk