Sekcia pre pastoráciu rodín a mládeže 
Žilinskej diecézy

 

Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy napomáha rozvoj pastoračných služieb a aktivít pre rodiny na území Žilinskej diecézy.

Komunikuje s jednotlivými subjektami - farnosťami či organizáciami, ktoré pripravujú rôzne programy a podujatia pre manželov a rodiny na území diecézy a v spolupráci s nimi vytvára diecézny plán pastorácie rodín.

Zároveň napomáha a sprotredkúva komunikáciu medzi Žilinskou diecézou a Radou pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska ako aj medzi diecézou a rodinnými hnutiami a organizáciami.

Kompletné informácie nájdete na stránke www.rodiny.dcza.sk.


Kontakty

 

Sekcia pre pastoráciu rodín a mládeže Žilinskej diecézy

Jána Kalinčiaka 1
011 36 Žilina
E-mail: sekciaprerodinu@dcza.sk

 

Roman Seko, riaditeľ Sekcie
služba koordinácie pastorácie rodín v Žilinskej diecéze,
zástupca kňazov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska

Tel.: 0910 94 22 46
Email.: seko@rcc.sk

 

Emil a Anna Kondelovci,
zástupcovia manželov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska

Tel.: 0905 688 785
Email.: seko@rcc.sk

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk