Individuálny víkendový pobyt

 

 

PRIHLÁŠKA

 

Indiviuálny oddychový pobyt označuje taký pobyt v Rodinkove, v ktorom si rodina resp. jednotlivec počas víkendu naplánuje vlastný program a popri tom môže využiť niektorú zo služieb Rodinkova napr. účasť na sv. omši, sviatosť zmierenia popr. účasť na prednáške, ak sa v tom  čase nejaká realizuje vďaka prítomnosti inej skupiny. Treba zároveň počítať s tým, že v prípade pobytu inej väčšej skupiny sú časy sv. omše ako aj stravovania prospôsobené jej potrebám. Takisto môže byť posunutý napr. čas večierky kvôli nejakým špecifikám v programe.

 

Oddychový pobyt tak vytvára priestor na realizáciu vlastného programu v lone nádhernej prírody, je príležitosťou na oddych, vzájomnú komunikáciu medzi členmi rodiny, duchovnú posilu a nové poznanie, na zážitok spoločenstva či vytvorenie nových priateľstiev. V okolí Rodinkova je veľké množstvo príležitostí na oddych v prírode a na návštevu mnohých zaujímavých miest.

 

Bližšie informácie môžete získať mailom na info@rodinkovo.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 780.

 

O možnosti prísť do Rodinkova na individuálne pobyt vo vybranom termíne je vždy lepšie konzultovať osobne pred vyplnením elektronickej prihlášky. 

 

PRIHLÁŠKA

 

Cenník

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk