Rodiny rodinám

 

Do podporného programu sa môže zapojiť rodina alebo jednotlivec
zadaním trvalého príkazu
vo výške
10 alebo viac eur na obdobie 12 mesiacov
v prospech Rodinkova na jeho účet
číslo 2000259281/8330 (Fiobanka).

IBAN: SK9383300000002000259281

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

 

Pri zapojení sa do tohto programu získate jeden z bonusov pre podporovateľov:

  • Celodenný relax pre celú rodinu v aquaparku Dolný Kubín
  • Zľavu 30% na akýkoľvek O2 paušáu
  • Cesta vlakom po slovensku počas celého jedného víkendu

 

Chcem podporovať  Rodinkovo

 

 

Ak sa chcete do programu zapojiť,
vyplňte prosíme
 TENTO KRÁTKY FORMULÁR.

 

Na jeho základe vám pridelíme jedinečný variabilný symbol, na základe ktorého bude možné identifikovať vaše príspevky.

Zároveň budete mať možnosť usmerniť vašu podporu na konkrétny účel v Rodinkove alebo pre konkrétnu rodinu, ktorá to bude aktuálne potrebovať. 

Sme vám veľmi vďační a vyprosujeme všetkým prispievateľom hojné Božie požehnanie spolu s rodinami, ktoré aj napriek aktuálnej  slabšej finančnej situácii budú môcť nájsť v Rodinkove povzbudenie a posilu na niektorom z programov.

 

Myšlienka Domu prijatia pre rodiny vznikala s túžbou ponúknuť možnosť zúčastniť sa na rôznych programoch aj rodinám, ktoré by si pobyt momentálne nemohli dovoliť za bežné ceny, ktoré by pokrývali všetky náklady na chod Rodinkova. 

Preto od počiatku počítame s príspevkami tých, ktorí sú momentálne požehnanejší aj po materiálnej stránke. Príspevky za pobyt pri aktuálnych cenách pokrývajú cca 75% nákladov Rodinkova (nájom, energie, základná údržba). Zvyšných 25% je potrebné získať cez podporné programy.

Jedna z možností, ako prispieť je nechať dobrovoľný príspevok na konci pobytu priamo v Rodinkove, ktorú už mnohí z vás využili a sme za to veľmi vďační. Mnohí sa však pýtajú aj na možnosť pravidelnejšieho prispievania. Preto sme pripravili program podpory nazvaný Rodiny rodinám.

 

 

 

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk