Spoločenstvá blízke Rodinkovu

 
 
Je vzácne prežívať vzájomnú blízkosť a spoločné poslanie.
Ďakujeme, že radosti a ťažkosti z napĺňania poslania Rodinkova môžeme prežívať spolu s viacerými spoločenstvami v blízkosti s našim Pánom.
Spločenstvá sú s Rodinkovom prepojené vzájomnou modlitbou, spoločnou adoráciou raz mesačne a praktickou službou v jednom z "adoptovaných" mesiacov alebo v čase aktuálnych potrieb. 
 
 
Presnejší program:
 
17.30    Sv. omša v kaplnke Rodinkova (pre tých, ktorým to dobre padne :)
18.00    Adorácia
18.45    Zdieľanie
19.30    Ukončenie
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
Ak by ste sa aj s vašim spoločenstvom chceli zapojiť do tejto modlitbovej jednoty s Rodinkovom  a jednoty v službe rodinám, zaregistrujte sa v časti Spoločenstvá a získate prístup k ďalším informáciám.
ĎAKUJEME!

Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na:

 

Kontakt

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša

POŠTU PROSÍM POSIELAJTE NA:
Jána Kalinčiaka 1
P.O. Box B-51
010 01 Žilina

GPS súradnice:
Zemepisná šírka
49° 1' 42.83'' S
Zemepisná dĺžka
18° 21' 50.69'' V

IČO: 45 73 81 65
DIČ: 20 23 53 79 23

Číslo účtu vo
Fio banke a.s.:

2000259281/8330

IBAN:
SK93 8330 0000
0020 0025 9281

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
0911 911 780 info@rodinkovo.sk